ನವದೆಹಲಿ :NTAಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತ್ರ jeemain.nta.nic.in ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ʼಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಮೇನ್ 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 7, ಭಾನುವಾರ 2021ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ ಟಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2021ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2021 ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ೩ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. JEE Main 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೀ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ jeemain.nta.nic.in ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನೋಂದಣಿಯು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ʼನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.