ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು - BC Suddi
ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ನವದೆಹಲಿ,: ಮೇ.1 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4,500 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೆರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಐಐ) ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಸ್ಐಐ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್‌‌ಗಳಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್‌‌ಗಳಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್ಐಐಗೆ 3,000 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಗೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಉ. ಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ನಿಧನ