ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.! - BC Suddi
ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.!

ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.!

 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುತಿನ(ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ/ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿತಿನ(ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (SATS) ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇಲಾಖೆಯ SATS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮೂದಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.