ಮಳೆ ವರದಿ: ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 26.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ - BC Suddi
ಮಳೆ ವರದಿ: ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 26.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ

ಮಳೆ ವರದಿ: ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 26.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ವಿವರದನ್ವಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 26.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 1.4, ಚಿಕ್ಕಜಾಜುರು 1.4, ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳ್ಳಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳುಕು 1.2, ಡಿ. ಮರಿಕುಂಟೆ 3.2, ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು 15 ಮಿ.ಮೀ, ರಾಯಾಪುರ 24.4,  ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.