ನವದೆಹಲಿ: ಅನ್ ಲಾಕ್ 5 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯಗಳ ಹೊರಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿ ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಅನ್ ಲಾಕ್ 5 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಸ್ ಒಪಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.