ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಸಂಘಟನೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತು ನಗರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೀದರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚುವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೂಳಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರದ ಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿಘನ ಮೀಟರ್ ಗೆ20 ಮೈಕ್ರೊ ಗ್ರಾಂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಿತಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್ ಗೆ 60 ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಾಂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಈ 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಯಂತೆ.?