ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ “ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ“ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಮೆಗೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಜೂ. 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಾವು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಿಮೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಜೂನ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರಾವರಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ. ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು ಹೋಬಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರಾವರಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ, ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೋ. ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರಾವರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೋ ಬೆಳೆಗೆ ಜುಲೈ 31 ವಿಮೆ ನೊಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರ ವಿಮಾಕಂತು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ರೂ.3750/-, ಈರುಳ್ಳಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರ ವಿಮಾಕಂತು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ರೂ.3500/-, ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೋ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ರೂ.5900/-. ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರ ವಿಮಾಕಂತು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ರೂ.4000/-, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರ ವಿಮಾಕಂತು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ರೂ.6400, ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ರೂ.6350/ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.