ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಮತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 187 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಫುಲ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್