ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲು ನೊವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಕೊಡ

ಎ.ಬಿಸಿ.ಇ ವಿಟಮಿನ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

-ಸಂಗ್ರಹ