ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಆದ ಮಳೆಯ ವಿವರದನ್ವಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-1 ರಲ್ಲಿ 63 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 12, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-2 ರಲ್ಲಿ 17, ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು 3, ಐನಹಳ್ಳಿ 60, ಭರಮಸಾಗರ 5.1, ಸಿರಿಗೆರೆ 7.6, ಹಿರಿಯೂರು 15.2, ಬಬ್ಬೂರು 17.4, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 19.8, ಇಕ್ಕನೂರು 10.2, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 24.6, ರಾಮಗಿರಿ 41.2, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 42.2, ಬಿ.ದುರ್ಗ 40.2, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ 26, ತಾಳ್ಯ 10.4, ಹೊಸದುರ್ಗ 5.4, ಬಾಗೂರು 16.8, ಮತ್ತೋಡು 12.6, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 60, ಮಾಡದಕೆರೆ 35.2, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 3, ರಾಂಪುರ 21, ದೇವಸಮುದ್ರ 25.2, ರಾಯಾಪುರ 5.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.