ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‍ಟೇಬಲ್ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಮರುನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಉಳಿದಂತೆ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಧಿಕಾ ಜಿ. ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

     ಸಿಪಿಸಿ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ- ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 558.  ಎಪಿಸಿ (ಪುರುಷ) (ಸಿಎಆರ್/ಡಿಎಆರ್) ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ- ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 444.  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 09 ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 13.

    ಸಿಪಿಸಿ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) – ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2007.  ಎಪಿಸಿ (ಪುರುಷ) (ಸಿಎಆರ್/ಡಿಎಆರ್)- ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1005.  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 13 ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 15.

   ಸ್ಪೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ) ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ & ಐಆರ್‍ಬಿ- ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2420.  ಸ್ಪೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ (ಪುರುಷ) ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್‍ಮನ್ ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ & ಐಆರ್‍ಬಿ- ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 252.  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 06 ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 08.