ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಆದ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ 8.2 ಮಿ.ಮೀ, ತಳಕು 3.6, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಲ್ಲಿ 9.8, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2 ರಲ್ಲಿ 7.4, ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು 1, ಐನಹಳ್ಳಿ 9.2, ಭರಮಸಾಗರ 10.2, ಸಿರಿಗೆರೆ 9.2, ತುರುವನೂರು 9.6, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 5.4, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 5.2, ಹೊಸದುರ್ಗ 2.8, ಬಾಗೂರು 2.1, ಮತ್ತೋಡು 2.4 ಮೀ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.