ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಆದ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಪರುಶುರಾಂಪುರ 1.2 ಮಿ.ಮೀ, ತುರುವನೂರು 24.4, ಹಿರಿಯೂರು 16.2, ಬಬ್ಬೂರು 3.6, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 7, ಇಕ್ಕನೂರು 5.2, ಸೂಗೂರು 3.4, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ 33 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ 5.3, ಪರಶುರಾಂಪುರ 19.2, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ 13.2, ಡಿ.ಮರಿಕುಂಟೆ 15.2, ತಳಕು 10, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಲ್ಲಿ 3.6, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2 ರಲ್ಲಿ 44.6, ಸಿರಿಗೆರೆ 3.8, ಹಿರಿಯೂರು 2.2, ಬಬ್ಬೂರು 5, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 6.8, ರಾಮಗಿರಿ 8.2, ತಾಳ್ಯ 10.3, ಬಾಗೂರು 20.8, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 2, ರಾಂಪುರ 15, ದೇವಸಮುದ್ರ 10 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.