ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 7.4, ಪರಶುರಾಂಪುರ 2, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ 6.8, ಡಿ.ಮರಿಕುಂಟೆ 4.4, ತಳಕು 3.2 ಮಿ.ಮೀ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಲ್ಲಿ 13.8, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2 ರಲ್ಲಿ 13, ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು 4, ಐನಹಳ್ಳಿ 10.8, ಭರಮಸಾಗರ 16.1, ಸಿರಿಗೆರೆ 14, ತುರುವನೂರು 6.3, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯೂರು 19.4, ಬಬ್ಬೂರು 13.2, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 11.2, ಇಕ್ಕನೂರು 8.4, ಸೂಗೂರು 1.5, ಜೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ 6, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 7.4, ಬಿ.ದುರ್ಗ 8, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ 11.2, ತಾಳ್ಯ 5.3, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸದುರ್ಗ 12.6, ಬಾಗೂರು 1, ಮಾಡದಕೆರೆ 10, ಮತ್ತೋಡು 14.2, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 1.6, ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ 3 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.