ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 02 ರಂದು 35.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆದ ಮಳೆವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 10.4 ಮಿ.ಮೀ, ರಾಮಗಿರಿ 4, ಬಿ.ದುರ್ಗ 31.2, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪುರ 6.4, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸದುರ್ಗ 3.6, ಮತ್ತೋಡು 03, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 8.2, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 31, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ 16, ರಾಂಪುರ 34, ದೇವಸಮುದ್ರ 28.2, ರಾಯಾಪುರ 10.3, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಶ್ವರಗೆರೆ 2.6, ಇಕ್ಕನೂರು 4.2, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 0.2, ಪರುಶುರಾಂಪುರ 3, ದೇವರ ಮರಿಕುಂಟೆ 8.2, ತಳಕು 18.8, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-1 ರಲ್ಲಿ 12.2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-2 ರಲ್ಲಿ 01, ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು 03, ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 4.8 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.