ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕವಿತೆ -1 ಹುಟ್ಟು- ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ

ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜರೂರಿ ಕೆಲಸವಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಥೇಟ್ ದ್ರವ್ಯವೊಂದು ಸ್ಥಳ ಅಕ್ರಮಿಸಿದಂತೆ.. ಭೂಮಿಗೆ ನಾನೇ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮಶಾನ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡೆದ ಬಳೆಗಳ ಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಕಿ ನನ್ನ ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಗಾಂಧಿ ನೋಟಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಂಟಿದ ಬೆವರು, ರಕ್ತ, ವೀರ್ಯ ಮಿಶ್ರಣದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಾಸನೆ. ತೊಳೆದರೂ ಅಳಿಯದ ಕಲೆಗಳ ಕಂಡು ಈ ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿದ್ರೆಗೆಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ಬರೀ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಈಗೀಗ ರೆಪ್ಪೆಗಳೂ ಪಟಪಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲವಲ್ಲ.!

ಕಲೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರವೇಶ ಸರಿಯೇ. . .?

ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ಕಲಾವಿದರ ಕಲೆಯ ಮಾನ ಮಾರಣ ಹೋಮ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಂತನೆಗೀಡು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ. ಕಲಾವಿದ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಇದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹೀಯ್ಯಾಳಿಕೆ, ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು, ತಮ್ಮತನವನ್ನು ತಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇತರರನ್ನು ತೆಗಳುವುದು. ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಹೀಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ, ಒಪ್ಪೋಣ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರವೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ. . ? ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ ಆದ್ರೇನೂ, ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಆದ್ರೇನು.? ಕಲಾವಿದ ಅವ ಕಲಾವಿದನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.

ಕವನ: “ಹೊಕ್ಕಳುಬಳ್ಳಿ”

“ಹೊಕ್ಕಳುಬಳ್ಳಿ” ಕಡುಮಮತೆಯ ಗಿಡಮರಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿಯ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಜೀವರಸವನು ಸಾಗಿಸೋ ಬಳ್ಳಿ ಕಡಿದರೆ ಮರಣವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿ. ||ಕಡುಮಮತೆಯ|| ರವಿ-ಧರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜೀವಾಂಕುರಿಸಿ, ಭುವನದಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಸಸಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ಧರಣಿಗೆ ಹಸಿರನು ಉಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜನನಕೆ ವೇದಿಕೆ ರಚಿಸಿದ ||ಕಡು ಮಮತೆಯ|| ಪ್ರಾಣಿಗಳುಸುರಿದ ವಿಷಗಾಳಿಗೆ ಮನುಜನ ದುಡುಕಿನ ಮಲಿನಕೆ ವಿಷಧರೆ ಮಾಡಿದ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಹೀರುತ ಹಿತಗಾಳಿಯ ನೀಡುವ ||ಕಡು ಮಮತೆಯ|| ಭೂಜಲ ಹೀರಿ, ವಿಷಾನಿಲ ಸೇರಿ ಹಸಿರೊಡಲೊಳು ರವಿಕಿರಣವು ತೂರಿ ಅನ್ನವ ಕೂಡಿಸಿ,ಪ್ರಾಣಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಕೆಡುಕಿಗೂ ಕಡು ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರುವ ||ಕಡು ಮಮತೆಯ|| ದಾಸೇಗೌಡ. ಎಂ.ಆರ್.

ದೇವರ ರಾಜ ಅರಸು

ದೇವರ ರಾಜ ಅರಸು ದೇವರ ರಾಜ ಅರಸು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ|| ಜೀತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾತ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾತ ಸಮಾನತೆಯ ಅರಿವು ಬಿತ್ತಿದಾತ ಸವೋದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾತ ||೧|| ಅರಸು ಅಂಧಕಾರವ ಅಳಿಸುವ ಹಣತೆಯಾಗೆ ಅರಸು ಅರಿವನ್ನು ಹರಡಿದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗೆ ಅರಸು ಅಡವಿಗಲ್ಲನ್ನು ಅಂದವಾಗಿಸುವ ಸಾಧನದಾಗೆ ಅರಸು ಅಹಂನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರದಾಗೆ||೨|| ನೊಂದ-ಬೆಂದವರಿಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯ ಸಾಧನಾಶೀಲರಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾನಿಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ-ಜೀವನ ವೈವಿದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಅರಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ||೩|| ಅಧಿಕಾರವ ಅನುಬಂಧದೊಳಗೆ ಬೆಸೆದಾತ ಅಧಿಕಾರವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದಾತ ಅಧಿಕಾರವ ಅಕ್ಷರದೊಳಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದಾತ ಅಧಿಕಾರವ ಅಕ್ಕರೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿದಾತ||೪|| ಪ್ರತಿಭೆಗಳನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಾತ ನ್ಯಾಯನೀತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದಾತ

ಕವನ : ಕಾಶ್ಮೀರ ಚೆಲುವೆ

ಕಾಶ್ಮೀರ ಚೆಲುವೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಗುಳು ನಗುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಚೆಲುವೆ || ಬಿತ್ತು ಬಾ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಾರೆಂಬ ಅರಿವಿನ ಬೀಜವ| ನಾನು ನಾನೆಂದು ನಾಶವಾಗುವುದು ಕಂಡು ನಗು ನಗುತಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಲುವೆ ಸಂಕಟದೊಳಗೆ ಸಂಭ್ರಮವನು ಕರ್ಮದೊಳಗಿನ ಮರ್ಮವನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರು ಬಾ|| ಉಗ್ರರ ಉಪಟಳ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಮನದೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ ಭಾರತದ ಭವ್ಯತೆಯನು ಎತ್ತರಿಸು ಬಾ ಬಾ .. ಬಾ.. ಕಾಶ್ಮೀರ ಚೆಲುವೆ || ರಕ್ಕಸರ ಆರ್ಭಟದಲಿ ಕಪಟಿಗಳ ಕ್ರೂರತನದಲಿ ನರಳುವ ನರರಿಗೆ ಅಮೃತವ ಧಾರೆ ಎರೆಯು ಬಾ ಬಾ .. ಬಾ.. ಕಾಶ್ಮೀರ ಚೆಲುವೆ || ಉಗ್ರರ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಬೆದರದೆ ಉಗ್ರರ ಹುಟ್ಟಾಡಗಿಸುವ ತಾಕತ್ತು

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಬರಲಿ: ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ

ಶಂಕರಘಟ್ಟ: ಕನ್ನಡ ಜನರ ಕುಲದ ಚಿಹ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಇದು ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಜಗತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡಭಾರತಿ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಪಿ.ಹಿರೇಮಠ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಸಂವರ್ಧನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಶೋಧ ಪರಂಪರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ

ಕಾರ್ನಾಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಲಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಹೀಗೆ. !

      ಕಾರ್ನಾಡರ “ಯಯಾತಿ ” ನಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿತ್ತು. ಯಯಾತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿರದೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.  ಸೂತ್ರಧಾರನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇಂತಿದೆ “ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ  ಜೀವನದ ದಾರಿ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು   ಅಶೋಕ್ ಪೂಲಾರ್.       ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು.       7259513297 ಮುಂದುವರೆದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳುಂಟಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳ ಹೂರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟವಿದೆ, ಕಾಮದ ವಾಸನೆಯಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿಯ ದರ್ಪವಿದೆ. ತ್ಯಾಗವಿದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ

ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:  ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚು  ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ  ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ (ಕುಂವೀ) ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗದಿಂದ ಶನಿವಾರದಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುವಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.  ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು

ಕವನ- “ಬಾ ಬುದ್ದ ದೇವ”

ಬುದ್ದ ದೇವ ಬುದ್ದ ದೇವ ನೋಡು ಬಾ ಈ ಲೋಕವ! ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯದ ಕವಚ ತೋಡಿಸಿ. ಮೆರೆಯುವರನ್ನು. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ವಾಗಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಸಾಧುಸಜ್ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುವ ವಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ಭಟವನ್ನು. ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವರನ್ನ ಅನಾಥರಾಗಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವಗೆ ಸಾವು ಬಯಸುವ ಸೊಸೆಯರನ್ನ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುವುದನ್ನ. ನೋಡು ಬಾ ನೋಡು ಬಾ ಬುದ್ಧ ದೇವ ತಿಳಿಸು ಬಾ ತಿಳಿಸು ಬಾ ಈ ಜೀವ-ಜೀವದ ಮರ್ಮವ. ಸಾವಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡು ಬಾ. ಬಾಳ ಬೆಟ್ಟವ ತಿಳಿಸು ಬಾ. ಬಾಗಿ ಬಾಳುವ ಬಾಳಯಂತೆ. ತೂಗಿ ಬೆಳಗುವ ತೆಂಗಿನಂತೆ ಸವಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸವಿಯುವ ಹಂಚುವ ಜೇನಿನಂತೆ. ಸಂತಸದಿ ಸಂಗೀತಮಯಗೊಳಿಸುವ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ.

ಲೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಖಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತರಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು ಶರಣರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾಳ್ಯ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶರಣರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಖಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತರಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ, ಚಿಂತಕ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾಳ್ಯ ವಿಷಾಧಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು